Регистрация по ДДС в България и в други държави-членки на ЕС

Регистрацията по ЗДДС  в България, както и на територията на Европейския съюз бива задължителна и по избор.  На регистрация подлежат  данъчно задължени лица, които са установени на територията на страната и извършват облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по ЗДДС подлежат и  данъчно задължените лица, които не са установени на територията на страната, но извършват облагаеми доставки на стоки или услуги на територията на страната.

Физическо лице трябва задължително да се регистрира когато облагаемия му оборот достигне 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В този случай лицето е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. В облагаемия оборот се включват всички доходи на физическото лице от независимата му икономическа дейност. Така например не се доходи от независима икономическа дейност възнагражденията, които физическото лице получава под формата на възнаграждение от трудов договор. 

Предлагаме следните услуги за български и чуждестранни лица:

1. Регистрация по ЗДДС в България 

2. Регистрация по ЗДДС в държава-членка на ЕС по Ваш избор (чрез нашата партньорска мрежа от европейски данъчни консултанти)

Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец или заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията.

Ние сме част от най-голямата европейска мрежа от консултанти в областта на данъчното облагане и прилагане на ДДС.

 

Чуждестранните лица, неустановени на територията на ЕС се регистрират по ЗДДС в България чрез акредитиран представител (изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица - те се регистрират по общия ред).

Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по ЗДДС. На основание чл. 135, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по същия закон на регистрираното чуждестранно лице, освен в случаите по чл. 133, ал. 6 от закона.

За повече информация виж Какво представлява ДДС?

© 2019 VAT Service. All Rights Reserved. Designed By Stan

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.