Какво представлява ДДС?

Данък добавена стойност (ДДС) е данък върху потреблението. Той се начислява при доставка на стоки и услуги от регистрирано за целите на данъка лице към други клиенти. Данъкът се начислява върху разликата между цената на стоката преди да е обложена с други данъци и разходите за нейното производство. С ДДС се облагат и стоки и услуги, които се внасят от държави извън Европейския съюз на територията на Съюза, както и върху стоки и услуги, които се търгуват между различни държави-членки на ЕС. ДДС е многофазен косвен данък, който е включен в цената на продаваната стока или услуга. На всеки етап от производството и/или търговията на стоки, с ДДС се облага само създадената добавена стойност. На изхода/ на последната фаза общото данъчно задължение по ДДС се изчислява върху продажната цена, като ДДС се понася от крайния потребител или от лице, което не е регистрирано по ЗДДС. Облагането само на добавената стойност се постига чрез механизма на приспадане на данъчен кредит от всеки получател в поредицата от доставки при реализацията на стоката или услугата.
Неутрален данък - основава се на принципа на приспадането, според който всяко регистрирано данъчно задължено лице изчислява данъка върху цената на продадените стоки или услуги и приспада ДДС, включен в стойността на цената.
Механизъм на обратно начисляване на данъка - начисляване на ДДС от получателя по доставката, в случаите предвидени в закона.

  • Вид косвен данък - облага се потреблението на стоките и услугите.
  • Некумулативен данък - включва се еднократно в крайната цена на стоката или услугата.
  • Многофазен данък - определя се и се събира на всеки етап от производството и реализацията на стоките (услугите) до крайния потребител.
© 2019 VAT Service. All Rights Reserved. Designed By Stan

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.