• Accounting

 • Bookkeeping

 • Tax Compliance

 • TAX optimization

 • VAT Refund assistance

 • E-services (MOSS)

Нашите професионални ДДС услуги ще Ви осигурят задълбочени фискални знания, съчетани с практически опит и прагматичен подход към данъчната материя, което ще ви помогне да навигирате в днешната сложна среда при спазването на данъчното законодателство. Нашите опитни консултанти, съгласувани методики и силна ангажираност към качеството на услугите ще Ви помогне да постигнете точно съответствие, коректно отчитане и устойчиви данъчни стратегии, които допринасят на Вашия бизнес да постигне своите цели и амбиции.

 

Как можем да Ви помогнем за постигане на Вашите бизнес цели?

 

Данъчна отчетност и счетодоводни услуги в България

 

Нашите данъчни услуги за бизнес и частни клиенти са предназначени да отговорят на високи критерии за коректност и отчетност съгласно данъчното законодателство. Нашите данъчни специалисти не пестят от своите разнообразни гледни точки и умения, за да Ви осигурим по-безпроблемно обслужване през всички предизвикателства на данъчното планиране, финансово счетоводство, спазването на данъчното законодателство и поддържането на ефективни взаимоотношения с данъчните органи. Предлагаме широк спектър от услуги, в това число:

 

 • Регистрация на фирма
 • Бизнес Данъчна Регистрация
 • Бизнес данъчното облагане
 • Бизнес Данъчно Консултативния
 • Фискално счетоводство и Консултативния риска
 • Лични Финансови услуги

 

Вътреобщностни (ЕС) доставки и Международно облагане

 

Нашите любезни данъчни консултанти помагат на своите клиенти с конкретна помощ в спецификата на вътреобщностното и трансгранично данъчно структуриране, планиране, отчитане и управление на риска. Ние работим активно с Вас, за да  въведем заедно проактивни и интегрирани глобални данъчни стратегии, насочени към данъчните рискове на Вашия бизнес днес и да спомогнем за постигане на устойчив растеж. Нашите предложения за услуги включват:

 

 • Косвени данъци
 • ДДС върху доставките в рамките на Общността (ВОП / ВОД)
 • Международни данъчни консултации
 • Трансгранично Консултативния
 • Трансферно ценообразуване и  Supply Chain Management
 • Митническо оформяне и международна търговия
 • ДДС / данък GST / Продажби
 • Интрастат

За повече информация вижда раздел Услуги

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.