Обжалване

Обжалване срещу решения на българската данъчна администрация. Вие сте платили ДДС в България или сте подали електронно заявление за възстановяване на ДДС, но сте получили отрицателно решение на българските данъчни власти. Свържете се с нас за преглед на случая и обжалване. Ние вече сме спечели голям брой от случаите.

Услугите по обжалване се извършват от нашите собствени консултанти, които са опитни юристи и бивши данъчни одитори - виж За нас. Консултантите работят от името на клиента и имат опит в извършване на данъчни ревизии, проверки, подаване и представяне на искания за възстановяване на ДДС до НАП, подаване на месечни справки-декларации по ЗДДС.

Ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез териториалната дирекция по компетентност на лицето, като решаващ орган е съответният директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при Централното управление на Националната агенция за приходите.

ВАЖНО! Обжалването на ревизионния акт по административен ред не спира неговото изпълнение.

Заповедта за прекратяване на производството поради недопустимост за установяване на задължения може да се обжалва по реда на обжалване на ревизионния акт. По същия ред могат да се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в ДОПК не е предвидено друго (чл. 144 от ДОПК).

 

Нашият процес 

  1. Преглеждаме влезли в сила актове и/или предварително предложено начисляване, издадено от органите на НАП, независимо в коя териториална дирекция и всяка местна юрисдикция. По време на този процес, ние ще прегледаме акта и правната практика, за да определим и разработим възможности за намалените данъчния риск. Тази фаза ще се състои от преглед на първичните счетоводни документи, интервюта и може да включва посещение на вашето счетоводство. Ще разгледаме различни подходи към определянето на  данъка заедно с анализ на правната практика, за да се развият всички възможни позиции за обжалване. Ние ще съчетаем тези подходи по най-изгоден за Вас начин.
  2. Определяме в какъв размер на данък (ците) трябва да се възрази или обжалва въз основа на събраната информация.
  3. При необходимост, след като се подготви жалба или други документи, необходими за целите на обжалването пред НАП, ги входираме своевременно пред компетентните органи.

 

Обжалването следва стриктно всички формалности в съответствие с Данъчно-Осигурителен процесуален кодекс.

© 2019 VAT Service. All Rights Reserved. Designed By Stan

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.